Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach

 

Nawigacja

Historia szkoły Patron Hymn Dzwonki Czym się wyróżniamy Uczeń niepełnosprawny w naszej szkole Wyniki Sprawdzianu szóstoklasisty

Dzieje naszej szkoły sięgają lat 20-tych ubiegłego wieku. Na początku swego istnienia mieściła się w dawnym zborze protestanckim w Płouszowicach, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się nowa remiza strażacka przy drodze Nałęczów – Lublin. Uczyło w niej małżeństwo Wójtowiczów: Edward, kierownik szkoły oraz Józefa.

Szkoła była 3-klasowa i uczęszczały do niej dzieci polskie, żydowskie i kolonistów niemieckich. W roku 1933 zapadła decyzja wybudowania nowego budynku szkolnego, który został umiejscowiony na granicy wsi Płouszowice i Dąbrowica. Budowa trwała 3 lata i szkołę oddano do użytku 1 września 1936 roku. Kadrę nauczycielską stanowili Józefa i Edward Wójtowiczowie oraz Emilia Lechówna.

Kierownictwo szkoły oraz nauczyciele starali się włączyć w życie tutejszych mieszkańców. Urządzano np. święto pieśni z okazji 3 Maja połączone z zabawami i wyścigami, poranek dla dzieci i wieczornicę towarzyską dla dorosłych z okazji 11 listopada, wystawiano sztuki teatralne, koncerty pieśni legionowych i patriotycznych. Działało harcerstwo i sklepik szkolny.

Czytając kronikę szkolną, prowadzoną do roku 1948 przez Edwarda Wójtowicza, a następnie przez nauczycielskie małżeństwo Świtajów, poznajemy nie tylko historię szkoły ale też Zycie codzienne na tle procesów społeczno – historycznych.

W czasie okupacji niemieckiej szkoła działała pod kierunkiem pana Wójtowicza. Oprócz niego pracowały dwie nauczycielki: Emilia Lechówna i Michalina Linkówna, nauczyciel Tadeusz Goś prowadził orkiestrę szkolną. Od maja do czerwca 1941 roku szkoła zajęta była przez wojsko niemieckie, co zapewne związane było z przegrupowaniem Niemców do wojny ze Związkiem Radzieckim.

Po wojnie szkoła rozpoczęła swą działalność jako siedmioklasowa, dlatego awansowała do rangi III stopnia. Prowadziła kursy dla analfabetów, zbiórki na Polski Czerwony Krzyż, no pomoc Warszawie, „gwiazdkę” dla polskich żołnierzy i pomoc powodzianom.

Życzliwa pamięć mieszkańców utrwaliła postaci i nazwiska nauczycieli, którzy tak wiele znaczyli w środowisku:. Byli to J. i E. Wójtowiczowie, H. i W. Świtajowie, E. Lechówna, M. Linkówna, H. Cieślinowa, M. Niemczyńska, H. Piotrowska, K. Żurkiewiczówna, A. Krępa, M. Grabarczykowa, M. Kubecka, D. Mierzwa, K. Ziółkowska- Krupińska. G. Sanecka, J. Lipa i inni.

Po siedemdziesięciu latach szkoła w Płouszowicach doczekała się decyzji władz samorządowych o rozbudowie. 20 października 2002 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowoczesnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym. Dnia 23 października 2004 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego obiektu oraz nadanie imienia szkole i poświęcenie sztandaru szkoły. Patronem naszej szkoły jest Bolesław Prus.