Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach

 

Nawigacja

 • DZIEŃ PATRONA

  Uroczystość odbędzie się 22 pażdziernika o godzinie 10.15.To ważny dzień dla dzieci z klasy I ponieważ złożą uroczyste ślubowanie i zostaną przyjęci do grona uczniów naszej szkoły.

 • Projekt,,Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków - II edycja''

  W ramach powyższego projektu w naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia:

  1.Zajęcia informatyczne w klasie 6.

  2.Zajęcia informatyczne wyrównawcze w klasie 5.

  3.Zajęcia matematyczno - przyrodnicze rozwijające w klasie 3.

  4.Zajęcia matematyczno-przyrodnicze metodą eksperymentu w klasie 5.

  5.Zajęcia z języka niemieckiego wyrównawcze w klasie 8.

  6.Zajęcia matematyczno-przyrodnicze metodą eksperymentu - rozwijające w klasie 2.

  7.Zajęcia logopedyczne w klasach:0- 6, 0-5, 4, 5.

  8.Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w klasach: 0-6, klasa 3.

  9.Zajęcia rozwijające w klasie 8.

 • Projekt „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków”

  Projekt „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków”

  Trwają zapisy na zajęcia w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków”

   

  Gmina Jastków w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków”.

  W ramach projektu zostaną otwarte dwie placówki wsparcia dziennego: świetlice działające przy Szkole Podstawowej w Jastkowie i Szkole Podstawowej w Płouszowicach. W każdej z nich zostanie zapewnione miejsce dla 17 dzieci w wieku 6-16 lat. Świetlica czynna będzie codziennie (również w ferie i wakacje) w godzinach 14:00-18:00. W ramach zajęć zostaną zorganizowane: zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia matematyczne, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia językowe, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, wsparcie psychologa, imprezy okolicznościowe, zajęcia wyjazdowe (1 raz w miesiącu: kino, teatr, wycieczka), posiłek.

  Zajęcia realizowane będą od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. We wrześniu prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu.

  Zapisy w Urzędzie Gminy w Jastkowie pok. 30. Szczegółowe informacje pod nr 81 50 22 906.

  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy w Jastkowie (pokój 30) oraz na stronie internetowej:

   

  https://www.jastkow.pl/placowki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-br-i-mlodziezy-na-terenie-gminy-jastkow-w-projekty-realizowane-w-fundusze-zewnetrzne/placowki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-terenie-gminy-jastkow.htm

   

 • PUBLICZNY TRANSPORT LOKALNY GMINY JASTKÓW

  Z początkiem września gmina uruchomiła lokalną komunikację, która zapewnia dzieciom dowóz do szkół.  

   

  Przewoźnicy świadczący usługi na terenie naszej gminy to:        

  - Lubelskie Linie Autobusowe,        

  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin,        

  - SPRINT BUS Sp. z o.o.      

   

  Uczniom, którym przysługuje bezpłatny dowóz, szkoła zakupi imienne bilety miesięczne. Pozostali uczniowie

  będą mogli zakupić bilety u przewoźnika.            

   

  Poniżej publikujemy lokalizację poszczególnych przystanków oraz rozkłady jazdy linii obsługiwanej przez

  LUBELSKIE LINIE AUTOBUSOWE:        

   

  OŻARÓW SZKOŁA – JASTKÓW SZKOŁA przez Moszna, Tomaszowice, Płouszowice, Dąbrowica, Sieprawice   

   

  JASTKÓW SZKOŁA - JASTKÓW SZKOŁA przez Tomaszowice, Moszna, Sieprawice, Piotrawin, Snopków, Smugi, Marysin, Płouszowice, Dąbrowica

   

 • WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

  W tym roku uczniowie klasy 8 po raz pierwszy zdaawali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Poniżej przedstawiamy

   

  WYNIKI PROCENTOWE

  język polski - 73% (gmina - 64%, kraj - 63% )

  matematyka - 63% (gmina - 49%, kraj - 45% )

  język angielski - 81% (gmina - 56%, kraj - 59% )

   

  WYNIKI STANINOWE (są to wyniki w dziewięciostopniowej skali najlepiej przestawiające wyniki egzaminów w danym roku szkolnym, gdzie wynik najsłabszy to 1 zaś najlepszy - 9)

  język polski - 7

  matematyka - 8

  język angielski - 8

   

  Poniżej podajemy link to strony Urzędu Gminy Jastków, gdzie przedstawione są wyniki egzaminów wszystkich szkół naszej gminy:

  https://www.jastkow.pl/komunikaty-w-sprawy-biezace/wyniki-egzaminow-w-gminie-jastkow.htm

   

  SERDECZNIE GRATULUJEMY UCZNIOM KLASY 8  I  NAUCZYCIELOM TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW!

   

 • Uroczystość zakończenia roku szkolnego klasy 8

 • Wycieczka klas 0 - III do Bałtowa

 • Wyprawka oddziału przedszkolnego 2019/2020

  (wszystko podpisane)

  - kolorowanka według uznania

  - 2 zeszyty dla 6-latków (16 kartkowe w kratkę)

  - 2 zeszyty dla 6-latków (16 kartkowe w trzy linie)

  - 2 teczki z gumką 

  - 1 skoroszyt z koszulkami

  - blok biały format A3 i A4 (rysunkowy i techniczny)

  - 2 białe koperty

  - plastelina

  - farby plakatowe, pojemnik na wodę, “koszulka” malarza

  - strój gimnastyczny (krótkie spodenki, bluzka z krótkim rękawem) w worku, z podpisanym imieniem i nazwiskiem.

  Do wspólnego zakupu (ustalenie na zebraniu, m.in. klej, papier, bloki kolorowe, kredki, pastele, ołówki, gumki, temperówki, pędzle , folia ochronna)

   

 • Karta_zgloszenia_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego.doc

   

  ZAPISY DZIECI DO KLASY I ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2019/2020 

   

   

   

  Trwają zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I. Druki zgłoszenia dziecka są do pobrania    w sekretariacie szkoły, u wychowawcy w oddziale przedszkolnym lub w linku powyżej.

   

  Serdecznie zapraszamy.

   

   

 • 12.12.2018

   

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV SP ze Szkoły w Płouszowicach

  na bezpłatne badania przesiewowe

   

  Gmina Jastków, we współpracy z Fundacją Medicover rozpoczęła realizację ,,Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”. W ramach Programu w dniu 14 grudnia będą realizowane bezpłatne badania przesiewowe, sprawdzające stan zdrowia uczniów klas IV. Jedynym warunkiem, by dziecko mogło wziąć udział w badaniach, jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów deklaracji zgody. Otrzymany w szkole formularz należy następnie dostarczyć do wychowawcy klasy dziecka. Program realizowany jest ze środków Gminy Jastków. Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. 

   

  Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ), w formie populacyjnych badań przesiewowych dla wszystkich uczniów klas czwartych. Bezbolesne, przyjazne i nieinwazyjne badania mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dziecka, w celu wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia, szczególnie pod kątem nadwagi, otyłości oraz ryzyka chorób cywilizacyjnych mogących wystąpić w przyszłości, wiążących się z nadmierną masą ciała.

   

  Warunkiem przystąpienia młodzieży do ok. 15-minutowych badań przesiewowych jest uczęszczanie dziecka do klasy IV gminnej Szkoły Podstawowej oraz wyrażenie przez rodziców lub opiekunów zgody na udział w Programie, którą otrzyma w szkole.

   

  W ramach Programu, wyszkolona i doświadczona pielęgniarka zespołu Fundacji Medicover wraz z asystentem, będą przeprowadzać w szkole badania, polegające na:

  •             ocenie ciśnienia tętniczego krwi

  •             ocenie ostrości widzenia

  •             ocenie postawy ciała przy pomocy podoskopu komputerowego

  •             ocenie masy i składu ciała specjalistyczną wagą do bioimpedancji

  •             ocenie sprawności krążeniowo – oddechowej.

   

   

  Wójt Gminy Jastków, Pani Teresa Kot oraz Fundacja Medicover podpisali umowę inicjującą współpracę w zakresie realizacji projektu. ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019” został stworzony w celu identyfikacji zagrożeń związanych z nadwagą i otyłością u dzieci oraz wskazania możliwości zmiany zachowań zdrowotnych. Jego celem, obok wykrywania nieprawidłowości w stanie zdrowia dzieci, jest szeroka edukacja oraz zbudowanie większej świadomości zdrowotnej wśród dzieci i rodziców w obszarze nadwagi i otyłości oraz zdrowego stylu życia. Ma to ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji i wyborów żywieniowych oraz ruchowych, sprzyjających zdrowiu całych rodzin. Program jest realizowany ze środków Gminy Jastków. Badaniami ma szansę być objętych ponad 130. uczniów.

   

  Dodatkowo, dla dzieci z nadwagą i otyłością, które na podstawie KAZ zostaną zakwalifikowane do grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, przewidziana jest roczna, bezpłatna, interwencyjna  opieka specjalistyczna prowadzona przez Fundację Medicover.

   

  Zachęcamy rodziców do wyrażania zgody na udział w badaniach. Pozwolą one ocenić aktualną kondycję zdrowotną Państwa dzieci i zapobiec w porę chorobom przewlekłym będącym konsekwencją nadwagi i otyłości, które mogłyby rozwinąć się u dzieci w przyszłości - wśród nich cukrzycy typu 2.

   

  To drugi już rok, kiedy kompleksowy program profilaktyczny aktywnie wspiera uczniów z terenu Gminy Jastków oraz ich rodziny w zmianie stylu życia na zdrowszy. Realizowany dotąd w gminnych szkołach podstawowych Program „PoZdro!”, w bieżącym roku szkolnym przeistacza się w ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”, finansowany w całości przez samorząd. Inicjatywa ta składa się z dwóch części. Pierwszy etap, to bezpłatne, szkolne badania profilaktyczne, skierowane do wszystkich uczniów klas IV. Dzięki nim, każdy rodzic będzie mógł poznać stan zdrowia swojego dziecka. W etapie drugim, dla uczniów zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi,  gmina zdecydowała się zagwarantować działania zapewniające opiekę dietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów - dla całych rodzin. Obserwujemy, iż czasami brak świadomości naraża naszych mieszkańców na choroby, którym mogliby zapobiec, dlatego widzimy dużą wartość w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych zaproponowanych przez Fundację Medicover, która realizuje podobną inicjatywę już od 2013 roku na terenie kraju. Dbając o zdrowie lokalnej społeczności, podjęty Program wpisuje się też w misję gminy „Stworzona z pasją – by służyć”.powiedziała Pani Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków.

   

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ.

  Wspólnie możemy zadbać o zdrową teraźniejszość i przyszłość naszych dzieci!

   

   

  O Fundacji Medicover

  Fundacja Medicover została powołana przez Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy
  na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę
  i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia
  i świadomości społeczeństwa.

   

  Największym długofalowym programem Fundacji Medicover jest Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzony w Polsce od 2013 roku. Program objął swoim działaniem cztery miasta (Gdynia, Warszawa, Lublin, Wrocław) i 6 wybranych, pobliskich im gmin. Celem programu jest trwała poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej uczniów, w wybranych grupach wiekowych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich w wieku dorosłym cukrzycy typu 2 oraz innych chorób cywilizacyjnych - np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu - będących następstwem nadwagi lub otyłości i prowadzenia niezdrowego stylu życia. To jeden z największych tego typu programów profilaktycznych
  w Europie i na świecie pod względem liczby przebadanych dzieci, jak i osiąganych efektów zdrowotnych. Dotychczas skorzystało
  z niego ponad 63 000 uczniów. W jego ramach, w bezpłatnych badaniach przesiewowych Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ)
  w szkołach przebadanych zostało 24 000 dzieci (uczniów klas IV szkół podstawowych oraz gimnazjalistów I-szych klas, przed reformą szkolnictwa).
  Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro

   

  Medicover Polska – 22 lata doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej

  Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne działającej od 1995r. Obecna jest we wszystkich regionach Polski. Na koniec 2016 roku posiadała 31 centrów medycznych oraz 1800 placówek współpracujących i partnerskich. Do końca 2016 roku firma miała pod opieką 647 tys. pacjentów. Od 2009 roku firma posiada również własny wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie. Jako firma medyczna, Medicover w Polsce zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię aż po kompleksową opiekę szpitalną.

   

  Kontakt dla mediów:

   

  Specjalista ds. komunikacji

  Katarzyna Walczak-Szepczyńska

  Fundacja Medicover

  tel. kom.: + 48 660 599 226

  e-mail: katarzyna.walczak@medicover.pl

   

  Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu „PoZdro!”

  Kamila Szarejko

  Fundacja Medicover

  tel. kom.: + 48 501 523 133

  e-mail: kamila.szarejko@medicover.pl

   

   

   

 •  

   

  Z NATURĄ PO ZDROWIE!

   

  W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas IV – VII biorą udział w projekcie
  „Z naturą po zdrowie”.

  Realizuje go lubelska fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego dzięki udziałowi w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU – „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Celem konkursu było wspieranie ciekawych i rozwijających się inicjatyw edukacyjnych, wyrównujących szanse społeczne.

  Projekt „Z naturą po zdrowie…” to cykl zajęć z zakresu: profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa, umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy, promowania zdrowego stylu życia. Uczniowie zapoznają się m. in. z aktywnymi i twórczymi sposobami spędzania czasu wolnego, postawami przyjaznymidla środowiska, zdrowymi nawykami żywieniowymi, bezpiecznymi zachowaniami na drodze, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, negatywnymi skutkami uzależnień, sposobami radzenia sobie z agresją. Rozwijają swoje umiejętności psychospołeczne, uczą się skuteczniej porozumiewać oraz budować zdrowe relacje międzyludzkie.

   

  Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU
 • 17.04.2018

   

  SZKOLNY DZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA

  Coraz częściej zwracamy uwagę na zdrowy styl życia, a informacje dotyczące odżywiania płyną z telewizji, prasy i Internetu. Szkolny Dzień Zdrowia obchodziliśmy po raz kolejny 17 kwietnia 2018r.

  Główny nacisk położyliśmy na problem nadmiaru cukru w naszej diecie. Rozwieszone na holu informacje  i zaskakujące dane statystyczne miały nakłonić do zastanowienia się, czy na pewno problem cukrzycy, otyłości oraz nadwagi  nas nie dotyczy i czy na pewno nigdy dotyczyć nie będzie. Piramidy ułożone z kilogramowych paczek cukru pokazały, ile cukru rocznie zjada Europejczyk, ile przeciętny Polak  i jaka jest bezpieczna dawka. Obrazowały one  ilość cukru w napojach, które kupujemy na co dzień. Uczniowie wykonali  plakaty przedstawiające piramidy żywieniowe, które  miały przemówić do naszej wyobraźni. Część informacji została przekazana  w języku angielskim w postaci ciekawych projektów promujących  zdrowy styl żywienia.

  Dziś zachęcaliśmy do picia zdrowych koktajli owocowych,  spożywania owocowych szaszłyków  oraz do jedzenia pysznych owocowych  sałatek, które uczniowie wykonali  samodzielnie. Każda grupa w pełni zaangażowała się w przygotowanie zdrowych posiłków, a wspólna biesiada wokół stołu pełnego zdrowych smakołyków urozmaiciła codzienne życie naszych uczniów.   

         Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak każdemu życzyć dziś zdrowia. Tym, którzy słodycze zastąpili owocem lub warzywem, pili wodę  oraz  postawili na aktywność ruchową, serdecznie gratulujemy. Wszystkich zachęcamy, by taki podobny „Dzień Zdrowia” przeżywali nie raz w roku, lecz zdecydowanie częściej a nawet codzienne, bo przecież „od zdrowia droższe jest tylko… leczenie”!

       Dziękujemy osobom, które włączyły się do tej akcji.

 • Nasi uczniowie

  „Bronić słabszych, a silniejszym stawiać opór”

  – rozmowa z Filipem Kucharczykiem, uczniem klasy piątej

  Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach

   

  Jak zainteresowałeś się Taekwon-Do, dość oryginalną sztuką walki?

    Szukałem czegoś interesującego, żeby ciekawie spędzać wolny czas po lekcjach, żeby nie siedzieć bezczynnie w domu. Byłem wtedy w pierwszej klasie. Tata podpowiedział mi, że istnieje taka sztuka walki jak Taekwon-Do. Sam miał kolegę w szkole średniej, który uprawiał ten sport na bardzo wysokim poziomie.

  I już w pierwszej klasie zacząłeś treningi?

   Nie, dopiero w drugiej, bo rodzice zadecydowali, że dla siedmiolatka to trochę za wcześnie.

  Czyli trenujesz już cztery lata. Wobec tego powiedz, co najbardziej podoba ci się w tym sporcie.

   Trudne pytanie, bo Taekwon-Do jest tak wszechstronnie rozwijającą sztuką, że nie mogę wskazać tylko jednej korzyści.  Taekwon-Do oprócz sprawności fizycznej wpływa pozytywnie na nasz rozwój duchowy i psychiczny. Trzeba być opanowanym i wytrwałym - jedną z głównych zasad tej sztuki walki jest to, żeby nie wykorzystywać poznanych technik w złej sprawie. Uczymy się bronić, a nie atakować. Jedną z najważniejszych zasad jest ta, by bronić słabszych, a silniejszym stawiać opór.

  Kiedy pojawiły się pierwsze sukcesy?

   Już na początku. Kiedy w czerwcu 2014 roku uczestniczyłem po raz pierwszy w ogólnopolskich zawodach w Nałęczowie, trenowałem dopiero dziesiąty miesiąc. Zdobyłem tam dwa brązowe medale: w technikach specjalnych i w układach.

  Na czym polegają te konkurencje i czy jest ich więcej?

   Konkurencje są trzy: układy, które polegają  na imitowaniu określonych ciosów, czyli walki bez przeciwnika, a jak powiedział twórca Taekwon-Do, najtrudniej jest zwyciężyć z samym sobą. Drugą konkurencją  są tzw. techniki specjalne, czyli pięć różnych kopnięć na określoną wysokość, a trzecią, moim zdaniem najtrudniejszą, a jednocześnie najbardziej efektowną, są walki.

  Kiedy pokazywałeś mi próbkę układów, wydawałeś specyficzne dźwięki, jakby świsty. Czemu one służą?

   Jest to specjalna technika oddechu, której się obowiązkowo uczymy. Dzięki niej wyprowadzane uderzenia są silniejsze.

  Filip, powiedziałeś, że najtrudniejsze są walki. Masz jakieś osiągnięcia w tej konkurencji?

   Już w 2015 roku na zawodach w Nałęczowie zdobyłem medal za walki, oprócz tego także w dwóch pozostałych konkurencjach. Najlepszy mój turniej odbył się w Kołobrzegu rok temu. Zwyciężyłem we wszystkich konkurencjach i zostałem uznany za najlepszego zawodnika tego turnieju.

  Gratuluję. Filip, czy trenowanie Taekwon-Do jest ciężkie?

   Dziękuję. Treningi mam trzy razy w tygodniu po półtorej godziny. Czasami jest trudniej, czasami łatwiej. Często w klubie mamy wewnętrzne zawody, żeby uodpornić się na stres towarzyszący występom na zawodach oraz lepiej się do nich przygotować i sprawdzić swoje umiejętności. Ogólnie lubię bardzo to lubić, dlatego wciąż ćwiczę. Chociaż pamiętam, że miałem chwilę kryzysu związanego z jakimś niepowodzeniem na treningu, ale szybko to przezwyciężyłem. Myślę, że jestem dzięki temu jeszcze bardziej odporny.

  Czy w najbliższym czasie będziesz uczestniczył w jakichś zawodach?

   Na pewno jadę, jak co roku do Nałęczowa. Nie będę ukrywał, że te zawody są po prostu najbliżej i łatwo mi tam dojechać. Bardzo chciałbym pojechać też na letni obóz Taekwon-Do do Kołobrzegu.

  A jak zachęciłbyś swoich rówieśników do uprawiania Taekwon-Do?

   Taekwon-Do to nie tylko ciężka praca i kształtowanie swojej osobowości. Przede wszystkim traktuję to jako świetną zabawę. Poznaje się różnych kolegów, a nawet przyjaciół, od których też można wiele się nauczyć i spędzić razem ciekawie wolny czas. A tak w ogóle to zapraszam wszystkich chętnych do mojego klubu, czyli Lubelskiej Szkoły Taekwon-Do. Treningi mamy w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 15 na ulicy Elektrycznej 51 w Lublinie. Jeżeli nawet ktoś nie będzie zainteresowany dalszymi treningami, to zawsze warto spróbować. Zachęcam też do odwiedzenia strony internetowej mojego klubu:

  http://lszt.republika.pl/html/klub.html

  Dziękuję bardzo za rozmowę.

  Dziękuję.

   

  Rozmawiał M. Klimowicz

  Nasi uczniowie - Obrazek 1 Nasi uczniowie - Obrazek 2

  Nasi uczniowie - Obrazek 3


   

  Matematyczny diament

  Uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach, Kacper Łazarz od lat przejawiał talent w trudnej dziedzinie wiedzy, jaką jest matematyka. W tym roku doczekał się wybitnych sukcesów: został laureatem kuratoryjnego przedmiotowego konkursu matematycznego oraz Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Matematyka z Piątką organizowanego przez Gimnazjum nr 5 w Lublinie.

  W opinii pani Iwony Bodzak, matematyka ze szkoły w Płouszowicach Kacper to błyskotliwy młody matematyk, który ma świetnie rozwiniętą umiejętność logicznego myślenia i nieszablonowe podejście do rozwiązywania zadań. Pani Iwona uważa, że chłopiec osiągnie jeszcze wiele sukcesów w przyszłości.

  Kacper lubi także grać w szachy, uczestniczy w międzyszkolnych turniejach. Jego pasją jest również projektowanie w grach komputerowych, np. Minecraft.

  Życzymy dalszych sukcesów!

  Nasi uczniowie - Obrazek 4


   

   

 • Wydarzenia z życia Szkoły

  WARSZTATY UNIKIDS

    - Obrazek 1 - Obrazek 2

   - Obrazek 3

  ZABAWA CHOINKOWA 14 STYCZNIA 2017R

    - Obrazek 4  - Obrazek 5

   - Obrazek 6

   


   

   

  WYSTĘP CYRKU

   - Obrazek 7 - Obrazek 8

   - Obrazek 9 - Obrazek 10 - Obrazek 11 - Obrazek 12

   

   

  MIKOŁAJKI 2016

    - Obrazek 13  - Obrazek 14

   - Obrazek 15 - Obrazek 16

    - Obrazek 17

   - Obrazek 18 - Obrazek 19 - Obrazek 20 - Obrazek 21 - Obrazek 22 - Obrazek 23 - Obrazek 24

   

  ANDRZEJKI 2016

   - Obrazek 25 - Obrazek 26

   - Obrazek 27 - Obrazek 28

   - Obrazek 29 - Obrazek 30

   - Obrazek 31

   - Obrazek 32

   

   

   

  TEATRZYK PROFILAKTYCZNY

   - Obrazek 33  - Obrazek 34

  WYSTĘP ZESPOŁU DĄBROWICA

    - Obrazek 35  - Obrazek 36

   - Obrazek 37

   - Obrazek 38

   

  11 LISTOPADA

   - Obrazek 39

  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

   - Obrazek 40

   

   

  PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

   

   - Obrazek 41

   - Obrazek 42

   

   

  DZIEŃ PAPIESKI

   - Obrazek 43 - Obrazek 44 - Obrazek 45

   - Obrazek 46

   

   

   

  FESTIWAL NAUKI W LUBLINIE 2016

   - Obrazek 47  - Obrazek 48

 • Osiemdziesięciolecie szkoły w Płouszowicach

             Dnia 22 października b.r. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach obchodziła osiemdziesiątą rocznicę swojego założenia. Jubileusz ów stał się okazją do spotkania po latach wielu absolwentów, byłych nauczycieli oraz wszystkich ludzi związanych ze społecznością szkoły.

   - Obrazek 1      

              Ten wyjątkowy dzień rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez byłego proboszcza kościoła w Dąbrowice, ks. kanonika Zygmunta Lipskiego, obecnego proboszcza, ks. Jerzego Porębę oraz wikarego, ks. Józefa Wierzchowskiego.

   - Obrazek 2

              Uroczystość naszej szkoły zaszczycili swą obecnością znamienici goście na czele z wójtem  Gminy Jastków panią Teresą Kot, zawitali także przedstawiciele Rady Gminy Jastków, były wójt, pan Kazimierz Gorczyca oraz panie dyrektor szkół z terenu gminy.

       Gości przywitała dyrektor szkoły w Płouszowicach, pani Beata Dzierżak, podziękowania  i gratulacje całej społeczności szkolnej składała w swoim przemówieniu pani wójt Teresa Kot, a w imieniu dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół przemówiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach, pani Helena Skomorowska. Bardzo osobiste, a przez to wzruszające były słowa byłego wójta, pana Kazimierza Gorczycy, który jako absolwent naszej szkoły ma do niej wyjątkowo emocjonalny stosunek.

         Po części oficjalnej przyszła pora na artystyczne prezentacje uczniowskich talentów. Jako pierwszy zaprezentował się zespół wokalny pod kierunkiem pani Alicji Kurczaby, który wykonał kilka utworów ze swojego repertuaru.

   - Obrazek 3        - Obrazek 4

   - Obrazek 5

   

                 Uczniowie klasy piątej zaprezentowali prezentację multimedialną Nasza szkoła dawniej i dziś, którą pomogły im przygotować panie Irmina Kruszyńska-Bielak oraz Iwona Bodzak.

           Następnym punktem było przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy szóstej przygotowanych przez pana Marcina Klimowicza. Młodzi aktorzy wystąpili w spektaklu na podstawie noweli swojego patrona, Bolesława Prusa, pod tytułem Folwark pana Dudkowskiego. Piękną scenografię do przedstawienia wykonała mama jednego z uczniów klasy piątej, pani Edyta Orowicz.

             Na koniec programu artystycznego zaprezentowali się tancerze z klas II b oraz V, przygotowani przez panie: Jolantę Pyszniak, Irminę Kruszyńską-Bielak oraz instruktora tańca, panią Annę Chrzan. Uczniowie wykonali kilka żywiołowych układów choreograficznych w zespole oraz jeden taniec solowy w wykonaniu uczennicy klasy piątej, Oliwii Ostrowskiej.

          Gdy opadły emocje związane z występami artystycznymi goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy fotograficznej ilustrującej dzieje szkoły na przestrzeni ośmiu dekad. Wszyscy chętni wpisywali się do księgi pamiątkowej uroczystości.

   - Obrazek 6

         Zwieńczeniem uroczystego dnia było przyjęcie zorganizowane dla wszystkich gości, uczniów i rodziców. Przy biesiadnych stołach ożyły dyskusje. Absolwenci i byli nauczyciele wymieniali swoje wrażenia, konfrontowali wspomnienia. W tak miłej atmosferze nikt nie odczuł nieubłaganie mijającego czasu…

   - Obrazek 7

  Do zobaczenia za dziesięć lat!

   

   

   

   

   

   

   

 • Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2014/2015

  WYSOKIE WYNIKI UCZNÓW KLASY 6

    język polski matematyka język angielski
  SP Płouszowice 74,6% 63,7% 91,5%

  Gmina

  74,6% 61,8% 85%
  Powiat 73% 61% 76,8%
  Wojewodztwo 73% 60% 76%
  Kraj 73% 61% 78%

   

   

 • TABLICE INTERAKTYWNE

  TABLICE INTERAKTYWNE

  W obecnym semestrze w naszej szkole aż dwie sale zostały wyposażone w tablice interaktywne wraz  z projektorami, laptopami i oprogramowaniem. Tablice takie  umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. plików Microsoft Office, stron WWW, zdjęć, filmów w dużym formacie. Jednak najważniejszą ich cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczniowie i nauczyciele stojąc przy tablicy mogą obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie naniesione na tablicę notatki można zapisać a następnie rozesłać pocztą e-mail, umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

  Zalety wykorzystania tablic interaktywnych:

  • Skuteczna, interaktywna i wzbogacona prezentacja -  uczniowie są bardziej zainteresowani lekcją, skupiają uwagę na zagadnieniu
  • Intuicyjna i łatwa obsługa
  • Lepsze wykorzystanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i Internetu  poprzez możliwość  robienia notatek na stopklatkach i zapisywania ich w formie elektronicznej
  • Możliwość obserwacji na dużym ekranie,  analizy i natychmiastowego opisu obiektów i zjawisk mikroskopowych przez wszystkich uczestników zajęć w tym samym czasie
  • Możliwość prowadzenia na żywo pokazów i eksperymentów na lekcjach oraz omawiania wyników w oparciu o widoczne na tablicy wykresy, tabele, zestawienia, do których na bieżąco można wprowadzać dane

  Zarówno uczniowie jak i nauczyciele są bardzo zadowoleni z nowego sprzętu, który uatrakcyjnia i ułatwia pracę na lekcjach.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających uczniów podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy zamieszczonych w Albumie fotograficznym.

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW

  INFORMACJA DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW

  Pragniemy gorąco zachęcić wszystkich rodziców dzieci sześcioletnich, aby posłali swoje dzieci do klasy pierwszej w naszej szkole. Dysponujemy doskonałą bazą lokalową oraz wszelkimi najnowszymi pomocami dydaktycznymi, włącznie z tablicami interaktywnymi. Ponadto możemy pochwalić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, zapewniającą wszechstronny rozwój Państwa dzieci.

  Nie mniej istotnym atutem jest świetlica, która zapewnia opiekę nawet do późnych godzin popołudniowych. Kolejnym czynnikiem, który powinien Państwa przekonać do oferty naszej szkoły jest możliwość skorzystania z dowozów gimbusem, które znacznie ułatwiają rodzicom i uczniom codzienną komunikację między domem a szkołą.

  Serdecznie zapraszaymy!