Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach

 

Nawigacja

Plan zajęć

 

 

PLAN LEKCJI 2019/2020

 

KLASA 0

 

 

 

PONIEDZIAŁEK
8.30  - 14.00

 

WTOREK
8.30  - 14.00

j. angielski

 

ŚRODA
8.30  - 1
4.00

religia

CZWARTEK
8.30  - 14.00

j. angielski

PIĄTEK
8.30  - 14.00

religia

 


 

KLASA I

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 1205

WTOREK
830 – 1310

ŚRODA
830 – 1205

CZWARTEK
830 – 1310

PIĄTEK
830 – 1205

1

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

2

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

3

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

4

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

5

 

religia

 

eduk. wczes

 

6

 

 

 

 

 


 


 


 

KLASA II

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 1205

WTOREK
8 30 -1310

ŚRODA
830 – 1205

CZWARTEK
800 – 1310

PIĄTEK
830 – 1205

1

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

2

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

3

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

4

eduk. wczes

religia

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

5

 

j. angielski

 

religia

 

6

 

 

 

 

 


 


 


 

KLASA III

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 13 10

WTOREK
8 30 -1310

ŚRODA
830 – 1310

CZWARTEK
830 – 1205

PIĄTEK
830 – 1310

1

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

eduk. wczes

eduk. wczes

2

eduk. wczes

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

eduk. wczes

3

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

4

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

eduk. wczes

5

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

 

j. angielski

6

 

 

 

 

 


 


 


 

KLASA IV

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 13 10

WTOREK
830 – 13 10

ŚRODA
830 – 13 10

CZWARTEK
830 – 14 05

PIĄTEK
830 – 13 10

1

j. polski

przyroda

j. polski

j. polski

j. polski

2

matematyka

technika

j. polski

plastyka

j. angielski

3

j. angielski

matematyka

j. angielski

wf

matematyka

4

religia

historia

wf

matematyka

wf

5

wf

godz. wych.

informatyka

przyroda

muzyka

6

 

 

 

religia

 

7

 

 

 

 

 


 


 


 

KLASA V

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 13 10

WTOREK
830 – 14 05

ŚRODA
830 – 14 05

CZWARTEK
830 – 13 10

PIĄTEK
830 – 14 05

1

j. polski

technika

matematyka

plastyka

j. polsk

2

historia

geografia

religia

biologia

matematyka

3

godz. z wych.

biologia

historia

j. ang/wf

j. ang/wf

4

j. ang/wf

matematyka

j. ang/wf

matematyka

wf/j. ang

5

wf/j. ang

j. polski

j. polski

wf/inf

religia

6

 

wf/inf

j. polski

 

muzyka

7

 

 

 

 

 


 


 


 

KLASA VI

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 13 10

WTOREK
830 – 14 05

ŚRODA
830 – 14 05

CZWARTEK
830 – 13 10

PIĄTEK
830 – 13 10

1

j. angielski

geografia

godz. z wych.

historia

matematyka

2

wf

j. polski

matematyka

j. polski

j. polski

3

matematyka

technika

j. polski

j. polski

religia

4

historia

matematyka

biologia

wf

muzyka

5

religia

plastyka

wf

j. angielski

wf

6

 

j. angielski

informatyka

 

 

7

 

 

 

 

 


 


 

KLASA VII

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 15 00

WTOREK
830 – 15 00

ŚRODA
830 – 15 00

CZWARTEK
830 – 15 00

PIĄTEK
830 – 15 00

1

biologia

j. polski

j. polski

j. polski

religia

2

j. polski

j. angielski

wf

j. angielski

wf

3

j. polski

geografia

j. niemiecki

matematyka

j. polski

4

matematyka

muzyka

matematyka

biologia

matematyka

5

j. niemiecki

wf

historia

fizyka

chemia

6

j. angielski

fizyka

chemia

geografia

historia

7

plastyka

religia

informatyka

wf

wdż

 

 


 


KLASA VIII

lp

PONIEDZIAŁEK
830 – 15 00

WTOREK
830 – 15 00

ŚRODA
830 – 15 00

CZWARTEK
830 – 15 00

PIĄTEK
830 – 15 00

1

wos

godz. z wych.

j. angielski

edb

j. angielski

2

j. angielski

matematyka

j. polski

matematyka

matematyka

3

wf

j. polski

matematyka

biologia

fizyka

4

j. niemiecki

j. polski

j. niemiecki

j. polski

j. polski

5

historia

fizyka

chemia

geografia

historia

6

matematyka

religia

wf

wf

chemia

7

informatyka

wf

wdż

wos

religia